POSTES TUBULARES GALVANIZADOS

DOS TRAMOS

Simple

Poste tubular simple

Poste tubular galvanizado de dos tramos
simple.

Un Brazo

Poste tubular un brazo

Poste tubular galvanizado de dos tramos con un brazo.

Dos brazos

Poste tubular dos brazos

Poste tubular galvanizado de dos tramos con dos brazos.

POSTES TUBULARES GALVANIZADOS

TRES TRAMOS

Simple

Poste tubular simple

Poste tubular galvanizado de tres tramos
simple.

Un Brazo

Poste tubular un brazo

Poste tubular galvanizado de tres tramos con un brazo.

Dos brazos

Poste tubular dos brazos

Poste tubular galvanizado de tres tramos con dos brazos.